Корпоративна етика і Антикорупційна політика SEG

Кодекс корпоративної етики та антикорупційної політики (надалі – Кодекс) розроблений з метою сприяння чесному веденню бізнесу, запобігання зловживанням  та порушенням законодавства.

Команда SEG

Кодекс містить стандарти та вимоги Компанії в області дотримання етичних та ділових принципів.

У   випадках, коли може бути застосовано чинне законодавство, законодавчі принципи є пріоритетними. Кодекс визначає правила взаємовідносин Компанії з  органами влади, фізичними і юридичними особами.

Положення  Кодексу повинно виконуватися  співробітниками не тільки в робочий час, але  i на тих  заходах, які торкаються  інтересів  компанії та/або коли співробітник   сприймається третіми  особами в якості представника Компанії.

Компанія розраховує, що її Клієнти приймуть і розділять прагнення до ведення чесного і прозорого бізнесу враховуючи те, що їх дії можуть мати серйозний вплив на репутацію Компанії – один із найбільш важливих активів Компанії.

Правові та методичні основи

При розробленні даного Кодексу, ми керуємось

 • Чинним законодавством та рекомендаціями Міністерства охорони праці
 • Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції
 • Конвенція Ради Європи про кримінальну корупцію
 • Закон США “Про корупційну практику за кордоном”»
 • Закон Великобританії “Про боротьбу з хабарництвом”(UK Bribery Act, 2010).

Терміни, визначення, скорочення

Співробітник – фізична особа, що вступила у трудові правові відносини з Компанією.

Компанія –  Стимекс Інжиніринг Груп

Клієнт – будь – який господарський суб’єкт , що має ділові відносини з Компанією, у т.ч. державні  органи, індивідуальні підприємці, постачальники, партнери по спільній діяльності, які купують товари Компанії, або користуються послугами останньої.

Конфлікт інтересів – будь – яка ситуація, в якій особиста зацікавленість чи діяльність співробітника, його близьких родичів, заважають ефективно виконувати свої трудові обов’язки в інтересах

Особиста зацікавленість – це  зацікавленість,  яка заважає співробітнику діяти в інтересах Компанії, тобто отримання для себе користі співробітником, або його близькими родичами при виконанні своїх трудових обов’язків у вигляді грошових доходів, чи інших цінностей, за винятком заробітної плати та інших винагород, одержаних від Компанії.

Основні принципи ведення бізнесу

Компанія повідомляє про найбільш важливі принципи і цінності ведення чесного бізнесу, і прагне у своїй діяльності до неухильного їх виконання, а саме:

Відповідальність перед співробітниками

 • повага до всіх співробітників Компанії
 • не допущення образ і переслідувань
 • створення і підтримування безпечного робочого місця
 • виконання конфіденційності персональних даних
 • соціальна відповідальність, своєчасна виплата заробітної плати та відрахування податків у відповідні бюджети
 • удосконалення системи навчання і мотивація співробітників
 • забезпечення звітності індивідуальних результатів праці

Відповідальність перед Клієнтом

 • дотримання професійних стандартів ведення справ
 • захист конфіденційної інформації Клієнта
 • виконання правових обов’язків
 • недопущення зловживанням становищем
 • не надання Клієнтам необґрунтованих і не передбачених законодавством привілегій
 • не розповсюдження інформацій що ганьблять репутацію Клієнтів.

Загальна  відповідальність  у діловій сфері

 • ніколи не давати і не брати хабарі
 • справедливо вести справи з клієнтами, постачальниками та конкурентами
 • дотримуватись положень даного Кодексу і законодавства про захист конкуренції, антимонополії, при боротьбу з відмиванням грошей і корупцією
 • здійснювати ретельний підбір ділових партнерів, клієнтів та постачальників.
 • Надавати правдиву інформацію в маркетинговій і рекламній компаніях.

Відповідальність співробітників перед Компанією

 • піклуватися про добре ім’я Компанії, не шкодити її діяльності і репутації
 • сумлінно виконувати свої посадові обов’язки
 • дотримуватися внутрішніх розпорядків Компанії
 • не використовувати внутрішню інформацію в особистих цілях
 • не конкурувати з Компанією у цілях особистої вигоди
 • захищати особисту власність Компанії
 • дбайливо і ефективно використовувати ресурси Компанії.

Відповідальність перед громадою (суспільством)

 • прагнути до законного і відповідального ведення справ
 • поважати і дотримуватися законів країни, в якій Компанія здійснює свою діяльність
 • вести відкриту і прозору діяльність.

Компанія заявляє про те, що всі вищевказані принципи, на яких основується даний Кодекс, являються рівноцінними, а тому дотримуються без переваг чи пріоритету одних перед іншими.

Боротьба з корупцією та запобігання конфліктів інтересів

Як в Україні, так і за кордоном при взаємодії з Клієнтами, державними  органами, іншими організаціями і фізичними особами, співробітники Компанії не допускають дій, що суперечать законодавству України і нормам встановлених даним Кодексом, а також нормативно-правовим актам держав в яких здійснюється діяльність Компанії.

Співробітникам забороняється, діючи від імені(або) в інтересах Компанії, пропонувати, передавати або приймати будь-які засоби заохочення, якщо це може викликати конфлікт інтересів співробітників, порушення закону або завдати шкоди діловій репутації Компанії.

З метою недопущення подібних дій, Компанія розробляє та реалізує заходи по виявленню та усуненню недоліків та посилює внутрішній контроль.

Поважаючи принципи клієнтів чи партнерів, Компанія надає перевагу тим, які підтримують правила корпоративної етики даної Компанії.

У разі наявності у Компанії інформації про недотримання основоположних принципів захисту прав людини Клієнтом, Компанія має право відмовитися від співпраці з ним.

Для отримання інформації про конкурентів, клієнтів та партнерів Компанія використовує виключно законні дії.

Компанія буде вдячна всім за виконання норм даного Кодексу, а також надіється на взаємовигідні відносини з усіма Клієнтами.

Компанія вірить, що треті особи також будуть повідомляти про порушення положень даного Кодексу адресуючи це основній контактній особі Компанії.

Розкриття інформації

При виконанні службових обов’язків, співробітники не мають права розголошувати відомості, що є комерційною таємницею, а також тих, що стосуються приватного життя та здоров’я співробітників.

Після закінчення трудових відносин з Компанією, співробітники зобов’язуються не розголошувати інформацію, що є комерційною таємницею або використовувати її у власних цілях, так як це є підставою для притягнення до відповідальності.

Співробітники не допускають неправомірного використання інсайдерської інформації. При отриманні доступу до такої інформації дотримуються правил, встановлених внутрішніми нормативними документами Компанії, і положенням даного Кодексу.

Співробітники виконують правила доступу та безпеки програмного забезпечення інформаційних даних Компанії.

Розкриття Компанією інформації, що становить комерційну таємницю, інсайдерської інформації, здійснюється у порядку передбаченому законодавством України, статутом та внутрішніми документами Компанії.

Компанія захищає інтереси співробітників дає гарантію не допускати ніяких актів помсти у т.ч. звільнення, пониження у посаді, втраті пільг та ін.. у відношенні до особи що звернулася до Компанії з повідомленням про Корупцію чи порушенням прав співробітника.

Якщо співробітник вважає що хтось переслідує його, він може подати запит безпосередньо до  Керівника.

Заходи для попередження корупції

Обмеження  дарування/отримання подарунків і здійснення представнитських витрат.

Представнитські витрати реалізуються в відповідності з нормативними актами Компанії.

Подарунки співробітникам Компанії, Клієнтам,  дiловим партнерам i особам зв’язаних з державою не повинні ніяким чином впливати на справедливе прийняття ділових рішень.

Співробітники Компанії можуть дарувати подарунки у тому разi, якщо подарунок не розглядається як хабар.

Всі витрати на повинні бути достовірно враховані і відображені у  бухгалтерському звіті Компанії.

В Компанії допускаються:

 • бізнес-сніданки, обіди, вечері, та інші заходи, при умовi , що ціль зустрічі є діловою.
 • корпоративні подарунки, що мають логотип дарувальника (щоденники, календарi, i т.п.), та подарунки піднесенні пiд час щорічних професійних та інших свят (Новий рiк, Різдво, дні народження)
 • подарунки i нагороди за досягнення i вклади у розвитку від Компаній, громадських, благодійних, або релігійних організацій в межах вартості визначеними вимогами законодавства.

При цьому слід  ураховувати що:

 • подарунки повинні бути пов’язанні з законними інтересами Компанії, або пов’язанні з суспільними або професійними  святами.

Прийняття рішення про дарування подарунків та інших матеріальних благ здійснюється відповідно нормативним  актам Компанії та принципам  даного Кодексу.

 Відмова від участі у політичній діяльності

Компанія не приймає участі в політичних партіях, організаціях та фондах пов’язаних з ними, а також не виконує спонсорські та інші платежі в їхню підтримку.

Співробітники Компанії можуть приймати участь у політичній діяльності у тому разі, якщо це не принесе шкоди інтересам Компанії і не створить конфлікту інтересів.

Взаємодія з представниками держави і громадськими організаціям

Співпраця Компанії з правоохоронними , контролюючими органами, та іншими органами державної влади, муніципальними органами та їх представниками, а також з громадськими організаціями та їх представниками, виконується суворо в межах діючого законодавства.

Компанія не виконує незаконні виплати в користь вищевказаних органів, їх представників та інших осіб, у тому числі через посередників, включаючи виплату відпочинку, розваг, транспортних та інших витрат з метою отримати, або зберегти перевагу у бізнесі.

Компанія утримується від матеріального стимулу представників , в тому числі від надання  послуг грошових виплат, з метою вплинути на його рішення на користь Компанії.

Ведення звітності

В Компанії виконуються вимоги законодавства і правила ведення звітної документації. Кожен факт господарської діяльності підлягає оформленню первинного облікового документу.

Фальсифікація бухгалтерської, або інших видів звітності чи підтверджувальних документів не допускається.

Всі фінансові операції відображаються у звіті з необхідним рівнем деталізації.

Співробітники, в компетенції яких є ведення звітності несуть відповідальність за підготовку та надання повної та достовірної інформації.

Обов’язки співробітників та інших осіб в області протидії корупції

Співробітники Компанії знайомляться з положеннями даного Кодексу i підписують зобов’язання про його виконання.

Співробітники зобов’язанні  виконувати передбаченні даним  Кодексом обмеження i вимоги, у тому числі:

 • стосовно подарунків
 • спонсорської діяльності
 • участі у політичній діяльності
 • щодо зв’язку з представниками державних і суспільних організацій, контрагентами, третіми особами.
 • недопущенні конфліктів
 • веденні звітності

Відповідальність за невиконання, або неналежне виконання

Всі співробітники  Компанії, незалежно від посади, несуть персональну відповідальність  за невиконання , або неналежне виконання даного Кодексу в межах виділених діючим законодавством України,i нормативними актами.

У разі підозри  про корупційні дії  проводиться службова перевірка, результати якої доводять до відома керівництва Компанії.

Компанія має право звернутися до суду у разi порушення  особою положення Кодексу та спричиненням  шкоди.

Компанія залишає за собою право звернутися у правоохоронні органи з заявою про притягнення особи до адміністративної, або кримінальної відповідальності..

Інформація про наявні порушення  даного  Кодексу за рішенням керівництва Компанії може бути розміщена у відкритому  доступі  (з виконанням вимог законодавства про захист персональних даних) в тому числі на корпоративному, офіційному сайтах Компанії,  в мережі  Інтернет, та ЗМI.